Rosor i trädgården

Rosen är kungen av blommor och ett viktigt element i vilken trädgård som helst. Det är en av de mest populära trädgårdsblommorna. Eftersom det finns så många varianter av ros kan man hitta rätt höjd för vilken trädgård som helst. Det finns långa rosor som når upp till två meter långa, dvärgrosor, vanliga rosor och till och med krypande rosor som passar för plantering i backarna. När man köper rosor så bör man se till att de är av god kvalitet, med starka knoppar och välutvecklade rötter.Planteringsperioden för rosor är från mitten av mars till mitten eller slutet av april beroende på vädret. Man bör välja en plats där växterna har tillräckligt med luft och ljus, helst flera timmar av solljus per dag. Den valda platsen ska emellertid inte vara väldigt varm, mycket kall eller fuktig, så att rosen inte faller byte mot sjukdomar eller parasiter. En grumlig dag är idealisk för plantering av rosor. Före planteringen ska rosor placeras i vatten i minst 1-2 timmar, men inte mer än 24 timmar. Rötter får inte torka omedelbart efter att rosen har köpts. Planteringsgropen måste vara tillräckligt bred och djup nog för att rötterna ska äga rum. Man ska skala försiktigt ned det nedre markskiktet med en trädgårdsgaffel.Innan man lägger rosen i planteringshålen ska man förkorta rötterna och trimma de skadade rötterna, vilket stimulerar bildandet av nya rötter. Ta även bort de ostörda skotten och förkorta huvudskotten med 3-4 knoppar eller, när det gäller bush eller standardrosor, med 2-3 knoppar. Placera sedan rosen i planteringshålen, se till så att rötterna är ca 4-5 cm under ytan. Vidare så ska man rosta noggrant och sprida dem runt i gropen innan ombyggnaden av marken blandas med ca 30% kompost eller naturgödsel. Om jorden är tät, lägg till lite grov sand eller grus och kalksten för att få till den rätt. Vidare följer instruktionerna att man ska hålla rosen med en hand och skaka den lite för att jorden ska sprida sig genom rötterna.

Mer om rosor

Mer om rosor

Rosen är den äldsta och mest kända prydnadsväxten. De första rosorna, nära de arter som idag är kända, nämns i Kina för 5000 år sedan. Härifrån sprids de till Indien, sedan till Mellanöstern. I Europa säger myter att Alexander den Store själv tog med rosen men enligt Herodotus skrifter hade King Midas kultiverat det för första gången i Grekland i sina trädgårdar. Andra källor säger att det har spridit sig över hela Europa genom handel, genom fenicierna och grekerna. Det finns över 200 olika sorters rosor och detta är även en av anledningarna till varför det är svårt att bestämma dess ursprung. Rosor kommer i form av olika längder, former och främst färger.Vanligast är dock att man stöter på den röda rosen. Röda rosor har alltid varit en symbol för passionerad kärlek. Kardinalröd betyder lust, amarantröd symboliserar långvarig sensualitet, röd karmin betyder vilseledande lust och elds-rött symboliserar passionerad spänning. Symbolen för gula rosor har förändrats mycket. På viktoriansk tid var dessa gula rosor symbolerna för svartsjuka dock är dom idag en symbol för vänskap. Alla färger har en viss symbol.